LÆS MERE

GARANTI OG TRYGHED

Når du leaser hos os er det vigtigt at du får en god oplevelse! For at sikre dette har vi stillet nogle parametre som vi altid skal overholde i forbindelse med de dæk vi leaser ud. Vi kalder det Dækleasing Garanti – DL Garanti:

 

 • Altid EU godkendte dæk
 • Altid sæsonrigtige dæk
 • Altid perfekt afbalanceret dæk til din bil
 • Dæk der dækker din bilsbehov

Vilkår for brug af Dækleasing A/S for køretøjsejere samt oplysning om behandling af personoplysninger

Oktober 2021

Velkommen til vores brugervilkår.

 1. Om Dækleasing A/S’ tjenesten

  Dækleasing A/S er en webbaseret tjeneste (herefter "Tjenesten"), der drives af Dækleasing A/S S (”vi, ”os”, ”vores”, "Dækleasing", "dækleasing.dk"), og som retter sig mod køretøjsejere (herefter ”brugere”). Brugere kan, efter oprettelse af en profil, anvende Tjenesten som platform til at se sin konto samt modtage løbende opdateringer.

  Udbyder af Tjenesten og dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger

  DÆKLEASING A/S

  CVR-nr.: 41 17 30 25

  Herstedvang 7A

  2620 Albertslund

  Telefon: +45 93 93 74 74

  Email: info@daekleasing.dk

 2. Tjenestens hovedområder
  1. Brugerprofil

   Brugere får oprettet en profil ved indgåelse af leasingaftale med Dækleasing, hvor de angiver deres stamdata, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mail m.m., samt køretøjsdata. Stamdata og køretøjsdata kan kun ses af Dækleasing og de tilmeldte monteringspartnere.

   Brugere kan uploade og dele eget materiale og oplysninger med Dækleasing og de tilmeldte monteringspartnere. Denne del indeholder bl.a. et beskedsystem, hvor brugerne kan udveksle beskeder med monteringspartner og uploade materiale samt billeder af deres køretøj i forbindelse med oprettelsen af deres forespørgsel.

   Det er ikke tilladt at bruge Tjenesten til at indhente priser på opgaver, der ikke er reelle, eller for et Monteringspartner at benytte Tjenesten til at indhente priser (pristjek). Forespørgsler må alene ske på køretøjer, hvor brugeren er ejer eller har ejerens udtrykkelige accept til oprettelse af forespørgslen.

   Profilen er personlig, og Brugeren må kun oprette én profil. Brugeren må ikke opgive en anden persons e-mail eller udgive sig for at være en anden.

  2. Råd og vejledning

   Brugere kan søge råd og vejledning om drift og vedligeholdelse af deres dæk. Disse råd er vejledende, og hverken vi eller vores samarbejdspartnere kan stilles til ansvar for forhold, der måtte indtræffe som følge af modtagne råd og vejledning.

 3. Priser

  Oprettelsen af en profil som køretøjsejer er gratis. Såfremt anden aftale indgås i tilknytning til denne aftale, afregnes en evt. pris herfor særskilt. Monteringspartnerne opkræves en individuel kommission og/eller en abonnementsafgift direkte hos Dækleasing.

 4. Deling af indhold – upload af eget materiale

  Brugeren accepterer, at Dækleasing fremsender modtagne tilbud, fakturaer mv. fra Dækleasing og monteringspartnere til Brugerens profil.

  Uploader Brugeren materiale på Tjenesten, skal Brugeren sikre at andres rettigheder ikke krænkes, herunder andres ophavsrettigheder og varemærkerettigheder. Uploader og deler Brugeren materiale, andre har lavet, skal Brugerne sikre sig, at Brugeren ejer de nødvendige rettigheder til det materiale, Brugeren uploader eller har fået konkret samtykke fra rettighedshaveren til at uploade og dele rettighedshaverens beskyttede materiale.

  Brugeren må ikke uden konkret samtykke fra rettighedshaveren uploade følgende materiale:

  Indscannede sider fra bøger og blade

  Dokumenter og andet indhold fundet på andre websites

  Fotos, Brugeren ikke selv har taget

  Videoer, Brugeren ikke selv har optaget

 5. Ansvar for eget indhold

  Brugeren har selv rådigheden over det indhold, Brugeren vælger at uploade og dele med andre og er selv ansvarlig for det materiale, Brugeren uploader og vælger at dele med andre.

  Dækleasing påtager sig intet ansvar for Brugerens materiale og foretager ingen form for clearing af rettigheder. Brugeren indestår selv for lovligheden af det materiale, Brugeren uploader og deler med andre, herunder, at brugen af materialet ikke krænker andres rettigheder fx ophavsrettigheder, varemærkerettigheder eller rettigheder i henhold til Databeskyttelseslovgivningen. Skulle Dækleasing blive mødt af et erstatningskrav fra tredjemand, fordi Brugeren ved upload og deling af materialet har krænket andres rettigheder, hæfter Brugeren overfor Dækleasing for sådanne erstatningskrav og de omkostninger, dette måtte medføre, og risikerer at blive mødt med erstatningskrav.

 6. Retningslinjer for brug af Tjenesten

  Brugeren er berettiget til at bruge den tilgængelige funktionalitet på Tjenesten. Dækleasing forbeholder sig ret til løbende at ændre funktionaliteten på Tjenesten. Tjenesten er primært til brug for Brugerens forespørgsel på reparation og service af dæk og monteringspartneres tilbud herpå. Det er ikke tilladt Brugeren at anvende Tjenesten til markedsføring af kommerciel/erhvervsmæssig aktivitet, herunder markedsføring af egne eller andres kommercielle produkter og ydelser eller pristjek som anført under afsnit 2.

  Såfremt Brugeren gentagne gange anvender Tjenesten til at indhente tilbud, uden at gøre brug af de fremsendte tilbud, forbeholder Dækleasing sig retten til at hindre Brugerens adgang til Tjenesten og til at slette Brugerens profil.

  Krænker det materiale, Brugeren uploader, andres rettigheder fx ophavs- eller varemærkerettigheder, eller udgør materialet en krænkelse af anden lovgivning, forbeholder vi os retten til at fjerne/slette sådant materiale efter eget skøn og uden forudgående advarsel.

  Brugeren skal holde almindelig ”etikette”, herunder undgå tilkendegivelser eller upload af stødende materiale med fx racistisk, injurierende eller pornografisk indhold, ligesom der skal benyttes acceptabelt sprogbrug. Mobning og chikane accepteres ikke.

  Tjenesten må ikke anvendes til at spamme eller på anden måde at chikanere monteringspartnere ved fx at vedblive med at sende meddelelser, selvom værkstedet har frabedt sig dette.

  Dækleasing forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at fjerne indhold og information, som vurderes at overtræde disse vilkår eller relevant lovgivning. Ved grove overtrædelser eller gentagne overtrædelser af disse vilkår forbeholder vi os retten til at hindre Brugerens adgang til Tjenesten og til at slette Brugerens profil.

 7. Oplysninger til Brugeren på Tjenesten

  Brugeren accepterer, at Dækleasing og monteringspartnere på Tjenesten kan sende meddelelser eller kontakte Brugeren via det på Tjenesten fungerende beskedsystem, samt via e-mail, telefon eller sms. Der kan endvidere på Tjenesten forekomme annoncer og markedsføringsmateriale fra Dækleasing og Dækleasings samarbejdspartnere.

  Brugerens e-mail og telefonnummer kan alene ses af monteringspartnere, når Brugeren har accepteret et tilbud fra en monteringspartner, som er tilknyttet Tjenesten. Her vil e-mail og telefon kunne anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse om udførsel af opgaven.

  Dækleasing anvender Brugerens e-mail, telefonnummer og sms til at informere om, at der er modtaget besked fra et værksted, vigtig information om Tjenesten, fx oplysninger om sikkerhedsmæssige forhold, væsentlige ændringer af disse vilkår, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner i Tjenesten m.v., og i tilfælde hvor det på Tjenesten integrerede beskedsystem ikke er tilgængelig.

  Dækleasing anvender Brugerens oplysninger til at sende nyhedsbreve med markedsføringsmateriale m.v., og Brugeren har givet sit samtykke hertil.

  Brugeren er til enhver tid berettiget til gebyrfrit at til- og afmelde sig modtagelsen af nyhedsbreve og markedsføringsmateriale, hvilket kan gøres på Tjenesten eller via e-mail.

  Brugeren giver Dækleasing samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra Dækleasings samarbejdspartnere. Dækleasing videregiver ikke, uden Brugerens udtrykkelige samtykke, personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

 8. Rettigheder til Tjenesten og indhold på sitet

  Dækleasing ejer samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettighederne, til Tjenesten og rettighederne til varemærker, kode, grafiske elementer mv. på Tjenesten samt de elementer på Tjenesten, der stilles til rådighed i form af bl.a. videoer, animationer, lyd, musik, tekst, billeder, fotos mv.

  Dækleasing erhverver ingen rettigheder til det materiale, Brugeren vælger at uploade, bortset fra en ikke-eksklusiv tidsubegrænset brugsret, herunder retten til at gøre materialet tilgængeligt for andre gennem Tjenesten eller på andre måder.

  Rettighederne til det materiale, der stilles til rådighed på Tjenesten, uanset om dette sker på vegne af Dækleasing, værksteder eller andre, tilkommer som udgangspunkt den, der uploader materialet.

  Sådant materiale vil som udgangspunkt være beskyttet efter ophavsretsloven og varemærkeloven.

  Som uploader af og rettighedshaver til materiale på Tjenesten accepterer Brugeren, at dem, der får adgang til materialet, kan gøre sig bekendt med informationen, herunder læse og downloade materialet og bruge materialet til egne private formål, samt at Dækleasing og værkstederne kan bruge oplysningerne erhvervsmæssigt, herunder til opfyldelse af Brugerens forespørgsler i forbindelse med indhentelse af tilbud.

  Brugeren må anvende det materiale, der af Dækleasing og andre stilles til rådighed på Tjenesten, til egne private formål. Brugeren må ikke give andre adgang til at bruge Tjenesten eller det materiale, der er til rådighed for på Tjenesten, og må fx ikke overdrage, distribuere, videresende eller kopiere materialet til andre eller til andre hjemmesider eller gøre kommerciel/erhvervsmæssig brug af materialet.

 9. Brug af oplysninger og materiale

  Ved oprettelse af profil og upload af materiale accepterer Brugeren, at disse oplysninger og materiale gøres tilgængelig for monteringspartnere og for Dækleasing. Brugeren accepterer, at Dækleasings monteringspartnere får ret til at bruge dette materiale som angivet under pkt. 8.

  Brugeren kan til enhver tid selv redigere eller slette oplysninger og uploadet materiale. Dækleasing iagttager oplysningsforpligtelsen overfor Brugeren i medfør af Databeskyttelsesforordningens artikel 13, stk. 1 og 2. I den forbindelse informerer Dækleasing tillige Brugeren om, at monteringspartneren som udgangspunkt opbevarer Brugerens personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som opgaven vedrører. Hvis monteringspartneren opbevarer Brugerens personoplysninger i længere tid, påhviler det monteringspartnere at informere Brugerne herom.

  Monteringspartnerne behandler Brugerens oplysninger med henblik på at kunne indgå aftale med Brugerne.

  Monteringspartnerens behandlingsgrundlag herfor er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

  Hvis monteringspartneren behandler Brugerens oplysninger til andre formål, påhviler det monteringspartneren at informere Brugeren herom, i henhold til Databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 4.

 10. Ansvarsbegrænsning

  Dækleasing tilstræber, at Tjenesten altid er tilgængelig. Der kan dog forekomme situationer, hvor Tjenesten ikke er tilgængelig, hvilket bl.a. kan skyldes sikkerhedsmæssige eller vedligeholdelsesmæssige årsager, netværksproblemer, svigt i kommunikationsforbindelser og hardware.

  Dækleasing tager løbende backup af Tjenesten og al information på Tjenesten, men datatab kan forekomme. Dækleasing fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller beskadigelse af Brugerens data, herunder uploadet materiale.

  Dækleasing fraskriver sig ansvaret for ethvert tab – direkte såvel som indirekte – som Brugeren måtte blive påført ved brug af Tjenesten eller ved fejl og mangler ved Tjenesten, Tjenestens ophør, eller som måtte blive påført af andre, der anvender Tjenesten.

  Dækleasing er ikke aftalepart men alene formidler af informationer på Tjenesten, herunder indhentelse og afgivelse af tilbud fra værksteder. Dækleasing fraskriver sig ethvert ansvar, herunder erstatningsansvar, for sådan formidling og for indhold og efterlevelse af informationer, korrespondance og tilbud. Dækleasing er ikke involveret i selve monteringspartnerens arbejde, hvor Brugeren får udført arbejde i henhold til et givent tilbud, og fraskriver sig ethvert ansvar for sådant arbejdes udførsel samt eventuelle fejl og mangler herved.

  Såfremt Dækleasing til trods for ovenstående skulle blive pålagt et ansvar, uanset på hvilket ansvarsgrundlag, er ansvaret over for Brugeren begrænset til det største af følgende:

  (i) 50 % af den samlede betaling, som Dækleasing har modtaget fra Brugeren inden for de seneste 6 måneder fra erstatningskravets opståen, eller

  (ii) DKK 1.000.

  Ovenstående gælder, medmindre andet følger, af dansk rets ufravigelige regler.

 11. Tilbuds gyldighed

  Modtagne tilbud er først juridisk bindende fra det tidspunkt, det valgte monteringspartneren skriftligt har bekræftet aftalen med dato og tidspunkt via Dækleasings besked- og bookingsystem. Tilbuddet er gyldigt i 14 dage fra det tidspunkt, tilbuddet er fremsendt, medmindre andet er angivet skriftligt i det fremsendte tilbud.

  Der tages forbehold for fejl i forbindelse med Dækleasings og/eller værkstedernes udarbejdelse og fremsendelse af tilbud, herunder tryk- og/eller taste- samt beregningsfejl. Dækleasing og/eller monteringspartneren orienterer Brugeren hurtigst muligt i tilfælde af sådanne fejl samt fremsender korrigeret tilbud. Det er Brugerens forpligtelse at kontakte Dækleasing forud for aftalebekræftelsen, såfremt det er åbenbart for bilejeren, at det modtagne tilbud er behæftet med fejl og mangler.

 12. Sletning af Brugerens profil

  Brugeren kan til enhver tid vælge selv at slette sin profil og/eller de oplysninger og materiale, Brugeren har uploadet på Tjenesten. Ved sletning af profilen skal Brugeren være opmærksom på, at evt. indlæg i fora og beskeder sendt til andre fortsat vil være tilgængelig for modtagerne, og disse indlæg og beskeder vil ikke blive slettet. Dækleasing kan til enhver tid, slette eller de-aktivere en Brugers profil. Dækleasing forbeholder sig endvidere retten til – uden varsel – at ophøre med at udbyde Tjenesten og dermed at slette profilen.

 13. Udeblivelsesgebyr

  Dato og tidspunkt for Brugerens aftalte værkstedsbesøg er bindende, og fremgår af Brugerens profil på dækleasing.dk, samt bekræftelsesbesked via e-mail (samt via sms såfremt Brugeren har registreret et mobilnummer). Brugeren kan til enhver tid uden omkostning, dog senest 24 timer før det aftalte tidspunkt, annullere aftalen. Evt. annullering skal til enhver tid ske til Dækleasing via mail eller telefon.

  Såfremt Brugeren undlader at annullere en bekræftet aftale, og ikke indleverer sin bil på værkstedet på det aftalte tidspunkt, betragtes dette som en misligholdelse af den indgåede aftale. Dækleasing er i sådanne situationer berettiget til at opkræve et udeblivelsesgebyr som følge af Brugerens manglende, rettidige annullering af aftalen. Udeblivelsesgebyret udgør 10 % af prisen på det accepterede tilbud, dog minimum 99 kroner.

 14. Ændring af disse vilkår

  Dækleasing forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre disse vilkår. De til enhver tid gældende betingelser vil være tilgængelige på Tjenesten.

 15. Overdragelse

  Brugerens profil er personlig, og kan ikke overdrages til andre uden Dækleasings samtykke.

  Dækleasing forbeholder sig ret til at overdrage Tjenesten samt rettigheder helt eller delvist til tredjemand. Skulle en sådan overdragelse finde sted, modtager Brugeren meddelelse herom med en frist til at slette sin profil, såfremt Brugeren ikke accepterer overdragelsen.

 16. Lovvalg og værneting

  Nærværende vilkår og brugen af Tjenesten er underlagt dansk ret, bortset fra internationalt privatretlige regler, medmindre andet følger af ufravigelig lovgivning. Evt. tvister afgøres af de danske domstole.